Velkommen til TripSleep.com

TripSleep.com Handelsbetingelser Gæster

Tripsleep.com er en informations side, hvor du som gæst kan komme i direkte kontakt med overnatningssteder eller dennes agenter. Kontakten sker via telefon til overnatningsstedet eller dennes agenter. Booking vil altid være en forespørgsel booking. Når du som gæst har udfyldt informationer, der er nødvendige for at foretage en booking accepterer du også, at TripSleep.com eller dennes agenter må fremsende email eller kontakte dig pr telefon, som vedrører bookingen før, under eller efter opholdet, samt nyhedsinformationer fra TripSleep.com.

Valuta og priser
Når du som gæst foretager en booking, kan denne betales eller oplyses i forskellige valutaer. Hvis eller når du som gæst modtager regning fra kreditkortselskab / bank for din betaling, kan der være en difference i forhold til det, kursen var på bookingtidspunktet. Disse differencer har intet med TripSleep.com eller dennes agenter eller udlejningsstedet at gøre, og du kan ikke senere kræve erstatning fra TripSleep.com eller dennes agenter eller udlejningsstedet.
Afregning for overnatning til udlejningsstedet foretages altid i lokal valuta.
Priser opgivet på siden er oftest de billigste priser, så priserne behøver ikke være det der bliver opgivet til dig, når du booker. TripSleep.com eller dennes agenter er ikke ansvarlig for priserne og kan ikke på nogen måde drages til ansvar for disse priser.

Ændring af booking.
Enhver ændring af en booking vil blive betragtet som en annullering af bookingen og en ny booking. Der vil ikke ske noget form for tilbagebetaling eller godtgørelse af eventuelt forudbetalt beløb i forbindelse med en ændring af en booking.

Annullering.
Hvis en bekræftet booking annulleres, refunderes der intet uanset årsagen til annullering af bookingen. Hos visse forsikringsselskaber kan der købes en forsikring til dækning af beløbet i tilfælde af annullering eller sygdom.
Alle annulleringer skal foretages via deres reservation på TripSleep.com hjemmesider eller agenters hjemmeside eller udlejningsstedet og er kun gyldig, såfremt annulleringen er foretaget via disse metoder. Husk og få en kvittering på annulleringen.

No show
I tilfælde af at gæsten ikke ankommer, vil der ikke ske nogen refundering af det betalte beløb. Såfremt gæsten bliver forhindret, uanset årsag eller på grund af uheld ankommer senere, skal gæsten give udlejningsstedet besked.
Udlejer har ret til opkrævning af hele beløbet i tilfælde af No Show eller gæsten ikke ankommer uanset årsag.

Antal personer
Hvis I ankommer færre personer end booket, vil udlejningsstedet opkræve betaling for de personer, der er nævnt i bookingen.
Hvis I ankommer flere personer, skal der betales ekstra for disse personer, som ikke er nævnt i bookingen.

Informationer på hjemmesiden.

Alle information på hjemmesiden er udlejningsstedets ansvar og ingen andres.
TripSleep.com eller dennes agenter kan ikke drages til ansvar for disse informationer.

Transport til overnatningsstedet.
Hvis TripSleep.com eller dennes agenter eller udlejningsstedet oplyser om rutebeskrivelse kan ingen af disse drages til ansvar for hændelser eller omkostninger der sker frem til overnatningssted. Transport frem til overnatningsstedet er alene gæstens ansvar og for gæstens regning.

Klager
Hvis der skulle opstår problemer, skal disse problemer / informationer ske til udlejningsstedet i første omgang.
Under opholdet skal alle klager / ønsker rettes direkte til udlejningsstedet.
Efter opholdet rettes alle klager direkte til udlejningsstedet.
Kan gæsten og udlejningsstedet ikke blive enige, kan klager rettes til TripSleep.com eller dennes agenter, som vil svare på klagen eller sende den videre til udlejningsstederne eller dennes agenter.
Eventuelle omkostninger i forbindelse med klagen, det være sig oversættelse, transport, juridisk bistand eller andre omkostninger der måtte have med klagen at gøre, betales af den, der klager. Denne betaling skal finde sted, inden klagen behandles. TripSleep.com eller dennes agenter vil fremsende besked og regning for dette.
TripSleep.com eller dennes agenter er ikke ansvarlig for klagen, og TripSleep.com eller dennes agenter kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for nogen ting, før, under eller efter opholdet.
Værneting for TripSleep.com eller dennes agenter eller udlejningsstedet er København. Kongeriget Danmarks lovgivning skal lægges til grund i forbindelse med eventuelle tvister.

Force majeure

Hvis TripSleep.com eller dennes agenter eller udlejningsstedet er ude af stand til at opfylde deres booking som følge af omstændigheder, der ligger uden for TripSleep.com eller for dennes agenters eller udlejers regi, så kan der ikke fremsættes krav om erstatning eller tilbagebetaling af betalte beløb. Det være sig krig, jordskælv, terror, blokade, naturkatastrofer, brand, transportforsinkelser, strejke, industrielle hændelser, epidemier, regerings ændringer, visa ændringer. I denne forbindelse vil hverken TripSleep.com eller dennes agenter eller udlejningsstedet bære noget ansvar for tab i nogen som helst form.
Der vil heller ikke kunne ske nogen form for tilbagebetaling.

Indsamling af data.
Ved brug af siden accepterer de, at TripSleep.com eller dennes agenter indsamler data som er nødvendige for din kontakt til overnatningsstedet. Disse data bliver ikke givet til 3 mand og ej heller til overnatningsstedet uden det er nødvendigt for din overnatning.

Generelt
TripSleep.com eller dennes agenter har en hjemmeside, hvor De som gæst kan foretage en eller flere bookinger.
TripSleep.com eller dennes agenter er ikke ansvarlig for indholdet, priser, billeder, tekster, idet det er alene udlejningsstedet, der indsætter de nødvendige informationer og har ansvaret for disse informationer.

Det er en service hjemmeside til gæster, der ønsker at foretage bookinger. TripSleep.com eller dennes agenter gør deres yderste for at sikre, at informationer er korrekte på hjemmesiden, men det er udlejningsstedets ansvar alene.
Al booking foregår direkte til udlejer eller denne agent, men er en aftale mellem udlejer/overnatningsstedet og gæst.
TripSleep.com eller dennes agenter har ingen del i det aftalte og kan ikke drages til ansvar.
TripSleep.com eller dennes agenter kan alene opkræve et depositum/forudbetaling for gæstens booking, samt omkostninger forbundet med dette.
TripSleep.com eller dennes agenter kan ikke drages til ansvar for nogen af disse informationer på hjemmesiden.

For at benytte denne hjemmeside skal brugeren være fyldt 18 år.

I tilfælde af, at gæsten forsøger eller udfører nogen form for misbrug af siden, kan gæsten blive ekskluderet for brug af hjemmesiden. Hvis gæsten forsøger eller udfører nogen form for ulovligheder, kan gæsten blive retsforfulgt og draget til ansvar for sine handlinger og tab.
Dette vil også gøre sig gældende, hvis gæsten udfører handlinger hos udlejer, så vil udlejer kunne drage gæsten til ansvar for dennes handlinger, og udlejer kan retsforfølge gæsten for sit tab.
TripSleep.com eller dennes agenter har ret til at oplyse/hjælpe udlejer med de informationer, som gæsten har oplyst til TripSleep.com eller dennes agenter. Alle opgivne priser er inklusiv alle skatter og afgifter på det tidspunkt bookingen foretages og er alene udlejers ansvar. Nogle lande, regioner, kommuner, udlejere kan have en afgift, som kun kan opkræves af udlejer og dennes agent eller disse kan ikke opkræves ved forudbetaling. Disse afgifter skal så betales direkte på overnatningsstedet. Disse afgifter har intet med TripSleep.com eller dennes agenter at gøre og TripSleep.com eller dennes agenter kan ikke drages til ansvar for disse afgifter. TripSleep.com eller dennes agenter eller udlejer kan i tilfælde af afgiftsændringer, skatter, valutakursændringer mod tydelig dokumentation ændre priserne efter booking.
TripSleep.com er en del af bedandbreakfast ApS, som er registret i Danmark med CVR nummer DK-28896263. Værneting for TripSleep.com eller dennes agenter eller udlejningsstedet er København. Kongeriget Danmarks lovgivning skal lægges til grund i forbindelse med eventuelle tvister.